blender

Project texture on to surface

 • https://www.youtube.com/watch?v=QM2SSExYTaE
 • Addon "Import-Export: Import Images as Planes”
 • Modifier: Shrinkwrap
 • eerst je plane een paar keer subdividen
 • Wrap Method: Project
 • Negative / Positive
 • Offset: bijv 0.03m

Video Texture

https://www.youtube.com/watch?v=ZqsDjCVBkiw

WASD mode camera

 • Shift F

g = Grab

 • G van grab. - X,Y,Z voor welke as

Emulate numpad

 • Blender preferences settings input: Emulate numpad
 • Camera view 0, 3 etc

Viewport shading

om textures te kunnen zien

toggle between edit/object mode

 • TAB

Add object

 • shift-A

Node Wrangler addon

 • install Node Wrangler addon in Preferences
 • ctrl+T is Node Wrangler options in Shader Editor

bevel flat disk / objects

Align Camera with View

 • Cmd+Alt+0

Repos

Snap

 • Ctrl voor snap

Apply transform(s)

 • Ctrl+a = Apply transform(s) in objectmode

iSpy tutorial

Texture mappen van een huisje:

 1. eerst huisje tekenen evt met Reference Image (dak maken door subdivide van 2 bovenkant edges te doen. Die omhoog verplaatsen met G Z
 2. Image Texture instellen als Base Material voor hele Object
 3. U-toets voor UV mapping Menu. Kies voor Smart Unwrap

Loop Cut