sparql

everything that has as location a quadrangle instance EXCLUDE everything with a lunar coordinate

SELECT distinct ?item ?itemLabel ?itemDescription ?typeLabel ?pic ?dt ?lq ?lqLabel WHERE {
 ?lq wdt:P31 wd:Q56551180 . # instance of quadrangle on the moon
 ?item wdt:P276 ?lq .    # anything that has as location a quadrangle instance 
 ?item wdt:P31 ?type .
 OPTIONAL { ?item wdt:P18 ?pic } .
 OPTIONAL { ?item wdt:P619 ?dt } .

 MINUS { SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P8981 ?coord . } } # EXCLUDE everything with a lunar coordinate

 FILTER (?type NOT IN ( wd:Q13406463 ) ) # excude Wikipedia articles

 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en" . }
}

CSV bestand met aantal keer dat een Wikidata item per jaar voorkomt in de dataset van HUA

Onderstaande loop voert meerdere queries uit (in blokken van 10.000 resultaten) uit op de triplestore van Het Utrechts Archief. De output kun je redirecten naar 1 groot csv bestand. Er wordt geen rekening gehouden met tijdsperiodes of onzekere datums

echo > data.csv

for i in `seq 0 10000 200000`
do
 query='PREFIX%20wd%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20dct%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E%0APREFIX%20rdfs%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0A%0ASELECT%20%3Fwd%2C%20%3Fyear%2C%20count%28%3Fyear%29%20as%20%3Faantal%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fsub%20dct%3Aspatial%20%3Fwd%20.%0A%20%20%3Fsub%20dct%3Adate%20%3Fyear%20.%0A%20%20filter%20regex%28%3Fwd%2C%20%22wikidata%22%29%0A%7D%20%0A%23order%20by%20desc%28%3Faantal%29%0Alimit%2010000%0Aoffset%20'$i

 echo $query
 echo

 curl https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/_api/datasets/hetutrechtsarchief/Dataset/services/Dataset/sparql -X POST --data query=$query -H "Accept: text/csv" | awk 'FNR>1' >> data.csv # awk zorgt dat de header telkens worden weggefilterd
done

Ivar's SPARQL queries

Query via CURL als text/csv

# er zijn op het moment van schrijven +100.000 afbeeldingen in de beeldbank waarvan 
# een of meerdere 'oude nummers' bekend zijn. Onderstaande loop voert meerdere queries 
# (in blokken van 10.000 resultaten) uit op de triplestore van Het Utrechts Archief.
# de output kun je redirecten naar 1 groot csv bestand.

# Usage:
# ./download-csv.sh

output_base=output/HUA-catnr-oudnr

echo "Catalogusnummer,Oudnummer" > $output_base.csv

for i in `seq 0 10000 120000`
do 
 curl https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/_api/datasets/hetutrechtsarchief/mi2rdf/services/mi2rdf/sparql -X POST --data 'query=PREFIX%20xsd%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema%23%3E%0APREFIX%20rdf%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2F02%2F22-rdf-syntax-ns%23%3E%0APREFIX%20rdfs%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0APREFIX%20soort%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Farchief.io%2Fsoort%23%3E%0APREFIX%20v%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Farchief.io%2Fveld%23%3E%0A%0ASELECT%20%20%3FCatalogusnummer%2C%20%3Foudnummer%20WHERE%20%7B%0A%0A%20%20SELECT%20%3FCatalogusnummer%2C%20%3Foudnummer%20%20%7B%0A%20%20%20%20%7B%20%3Fsub%20v%3Anummer%20%3FCatalogusnummer%20%3B%20v%3Aoudnummer_1%20%3F_oudnummer%7D%0A%20%20%20%20UNION%0A%20%20%20%20%7B%20%3Fsub%20v%3Anummer%20%3FCatalogusnummer%20%3B%20v%3Aoudnummer_2%20%3F_oudnummer%7D%20%0A%20%20%20%20UNION%0A%20%20%20%20%7B%20%3Fsub%20v%3Anummer%20%3FCatalogusnummer%20%3B%20v%3Aoudnummer_3%20%3F_oudnummer%7D%0A%20%20%20%20BIND%28REPLACE%28%3F_oudnummer%2C%22%5Cn%22%2C%22%22%29%20as%20%3Foudnummer%29%20%23%20remove%20linefeed%20from%20%3F_oudnumber%0A%20%20%7D%0A%20%20ORDER%20BY%20%3Foudnummer%0A%7D%0A%0ALIMIT%2010000%0AOFFSET%200'$i \
  -H "Accept: text/csv" | awk 'FNR>1' >> $output_base.csv # zorgt dat de header telkens worden weggefilterd
done

#convert to Markdown
csv2md $output_base.csv > $output_base.md 

#convert to HTML
marked $output_base.md > $output_base.html 

# Convert to PDF
markdown-pdf $output_base.md 

Opvragen 'oudnummer_*' en via UNION als losse triples

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX soort: <https://archief.io/soort#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT ?Catalogusnummer, ?oudnummer WHERE { # subselect voor ORDER BY icm OFFSET
 SELECT ?Catalogusnummer, ?oudnummer {
  { ?sub v:nummer ?Catalogusnummer ; v:oudnummer_1 ?_oudnummer}
  UNION
  { ?sub v:nummer ?Catalogusnummer ; v:oudnummer_2 ?_oudnummer} 
  UNION
  { ?sub v:nummer ?Catalogusnummer ; v:oudnummer_3 ?_oudnummer}
  BIND(REPLACE(?_oudnummer,"\n","") as ?oudnummer) # remove linefeed from ?_oudnumber
 }
 ORDER BY ?oudnummer
}

LIMIT 10000
OFFSET 0

Lekker bezig voor Wikimedia

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT * WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/HUA-beeldbank-april2020-9bestanden> {
  ?sub v:Deelcollectie "Nederlandse Spoorwegen" . 
  BIND(REPLACE(str(?sub), "https://archief.io/id/", "https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/") AS ?shownAt)
  OPTIONAL { ?sub v:Catalogusnummer ?Catalogusnummer }
  OPTIONAL { ?sub v:Beschrijving ?Beschrijving }
  OPTIONAL { ?sub v:LBTWD ?LBTWD }
  OPTIONAL { ?sub v:THWTW ?THWTW }
  OPTIONAL { ?sub v:Afmeting ?Afmeting }
  OPTIONAL { ?sub v:Afmeting_2 ?Afmeting_2 }
  OPTIONAL { ?sub v:Opmerkingen ?Opmerkingen }
  OPTIONAL { ?sub v:Opschrift ?Opschrift }
  OPTIONAL { ?sub v:Datering_vroegst ?Datering_vroegst }
  OPTIONAL { ?sub v:Datering_laatst ?Datering_laatst }
  OPTIONAL { ?sub v:fnc_lic ?licentie }
  OPTIONAL { ?sub v:Auteursrechthouder ?Auteursrechthouder }
  OPTIONAL { ?sub v:CXTWD_VERVAARDIGER ?CXTWD_VERVAARDIGER }  
  OPTIONAL { ?sub v:cxtwd_uitgdruk ?cxtwd_uitgdruk }  
  OPTIONAL { ?sub v:Materiaal ?Materiaal }
  OPTIONAL { ?sub v:Techniek ?Techniek }
 } 
 FILTER regex(?licentie, "CC BY 4.0|CC0 1.0|Publiek Domein 1.0", "i")
}

#LIMIT 10000
#OFFSET 20000

Alle verschillende licenties

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT distinct(?licentie) WHERE {
 ?sub ?pred ?obj .
 ?sub v:fnc_lic ?licentie 
} LIMIT 10

Alle vervaardigers

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT distinct ?obj WHERE {
 ?sub v:CXTWD_VERVAARDIGER ?obj .
} 

Alle straatnamen met daarachter bijbehorende plaats

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT distinct ?straat, ?plaats WHERE {
 ?sub v:CXTWD_STRAATNAAM ?straat .
 ?sub v:CXTWD_PLAATSNAAM ?plaats .
} 

Alle trefwoorden

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT distinct ?trefwoord WHERE {
 ?sub v:tr ?trefwoord
} 

Alle veldnamen maar alleen binnen 1 specifieke GRAPH (en evt binnen Deelcollectie)

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT distinct ?veldnaam WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/HUA-beeldbank-april2020-9bestanden> {
  # ?sub v:Deelcollectie "Nederlandse Spoorwegen" .  
  ?sub ?veldnaam ?obj
 }
} ORDER BY ?veldnaam

Alle vervaardigers (van alleen Beeldbank Waterlands Archief) gesorteerd op aantal afbeeldingen

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT count(*) as ?aantal, ?vervaardiger WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/BEELDBANK_14_131_MAISI_EXP-8066> {
  ?sub v:CXTWD_VERVAARDIGER ?vervaardiger
 }
} ORDER BY DESC(?aantal)

Alle velden v:tr én v:TR met UNION

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT count(*) as ?aantal, ?waarde WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/BEELDBANK_14_131_MAISI_EXP-8066> {

  { ?sub v:TR ?waarde } union { ?sub v:tr ?waarde } 

 }
} ORDER BY DESC(?aantal)

Persoon op afbeelding gesorteerd op aantal

PREFIX RiCo: <https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
PREFIX soort: <https://archief.io/soort#>

SELECT count(*) as ?aantal, ?naam WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/BEELDBANK_14_131_MAISI_EXP-8066> {
  ?sub v:aet soort:psafb .
  ?sub RiCo:title ?naam
 }
} ORDER BY DESC(?aantal)