jxa

Apple Photos JXA script for organising photos into albums

 • add this code to a new 'Quick Action' in 'Automator' and assign a keyboard shortcut to it for ideal workflow.
 • Het kan handig zijn om niet in Automator het script te schrijven maar in de ScriptEditor. Dan kun je iets makkelijker loggen enzo. Met Cmd+R runnen. Comments verschijnen in grijs.
 • Keyboard shortcut: 1) Maak nieuwe 'Service' in Automator -> no input -> Run Javascript. 2) Vervolgens bij Preferences -> Keyboard Shortcuts -> Services een shortcut toekennen.
//Create a new ‘Quick Action’ in ‘Automator’, then 'Add JavaScript' and assign a keyboard shortcut to it for ideal workflow.
//by Rick Companje, May 2019 - update december 2020

var Photos = Application("Photos")
Photos.includeStandardAdditions = true
var sel = Photos.selection();
var folder = Photos.folders.byName("Overig");

if (sel.length>0) {

 if (!canAccess(sel)) {
  Photos.displayAlert("Error",{message: "Items in Smart Albums are currently not accessible by this script.", as: "critical" });
 } else {

  //show list with all album names ordered
  var names = folder.albums.name(); //original order for index
  var namesWithIndex = names.map(function(el,index) { return el }); // + " #" + index; });
  var namesSorted = namesWithIndex.sort();

  var result = Photos.chooseFromList(namesSorted, { withPrompt: sel.length + " foto's toevoegen aan een bestaand album?" })[0];

  if (result) {
   var selectedAlbum = folder.albums.byName(result);
   Photos.add(sel, {to: selectedAlbum });
  } else {
   var result = Photos.displayDialog("Nieuw album maken?", { defaultAnswer: "", withIcon: 1 })
   if (result) {
    var album = Photos.make({new: "album", named: result.textReturned, at: folder });
    Photos.add(sel, {to: album });
   }
  }
 }
}

function canAccess(sel) {
 try {
  sel[0].id();
  return true;
 } catch (e) {
  return false;
 }
}